Tysfjord Kommune

Tysfjord er en kommune i Ofoten i Nordland, med vill og vakker natur. Kommunen særpreges av de lange snirklete fjordene og de stupbratte fenomenale fjellene. På lulesamisk går Tysfjord under navnet Divtasvuodna, på nordsamisk Divttasvuotna.

Kommunen ligger rundt Tysfjorden og dens sidearmer. Fjorden var tidligere en ferdselsåre gjennom kommunen, og deler den i to.

Tysfjorden formannskapsdistrikt ble opprettet i 1869 under Salten fogderi etter en deling av Lødingen. Tysfjord ligger i kjerneområdet for lulesamisk språk og kultur. Deler av befolkninger er sjøsamer av lulesamisk opprinnelse, og kommunen har ansvar for å bevare immateriell samisk kultur. Sjøsamer, eller kystsamer, er samer som holder til ved kysten og som historisk sett har livnært seg gjennom fiske, fangst og jordbruk.

Det var også i disse områdene nordmenn slo seg ned, og sjøsamene ble raskere assimilerte enn innlandssamene, og mistet flere av sine tradisjoner.

På Drag finner man det lulesamiske senteret Árran. Senteret har en rekke funksjoner, med en museumsdel og en lulesamisk barnehage. Senteret har også en av Sametingets avdelinger og er et senter for språk- og kulturarbeidere. Her finnes det også kurs i lulesamisk språk.

Natur, friluftsliv og severdigheter

I Tysfjord kommune kan man oppleve hval- og havørnsafari. Leiknes helleristningsfelt, mellom Bognes og Korsnes, har motiver som skildrer jakt og sjøliv. Hellemofjorden deler så og si Norge i to. Det er kun 6,3 kilometer som skiller havet fra svenskegrensen. Fjorden gjør et dypt snitt i landmassivet. Her finner man den dypeste kalksteingrotta og den største canyonen i Nord-Europa.

Tysfjord museum har avdelinger i Kjøpsvik og Korsnes. På Korsnes ligger det eldre bygninger som blant annet består av bårstue, stabbur, brygge og fjøs. Dette stammer fra 1800-tallet da bygda hadde sin storhetstid, og er vel verdt et besøk.

Tysfjord ble foreslått til UNESCOs verdensarvliste i 2002, sammen med Hellmofjorden og Rago nasjonalpark. Rago nasjonalpark er en nasjonalpark som ligger i et vilt og vakkert landskap med flotte fjell og isbreer i Sørfold kommune i Nordland.

Råggejávrrerájgge

Råggejávrrerájgge (RJR) i Tysfjord er Norges dypeste grotte, med 580 meter høydeforskjell fra inngangen på toppen av fjellet til utgangen. Utgangen ligger kun noen få meter over fjorden.

Råggejávrrerájgge er den nest dypeste gjennomgangsgrotten i Nord-Europa. Grotten er situert ved Musken i Tysfjord. Å begi seg på grottevandring i Råggejávrrerájgge er regnet som svært krevende. Grotta er en vertikalgrotte, og er mye besøkt av klatreentusiaster fra hele Europa. Forskere fra universitetet i Bergen bruker ofte grotta til geologiske forskningsoppdrag. Det samiske navnet Råggejávrrerájgge betyr “grop-vass-hullet”, direkte oversatt.

Norges nasjonalfjell ligger også her i Tysfjord – Stetind. Som besøkende kan man delta på grottevandringer og nydelige tur- og fiskeforhold. For de som ønsker en lengre fjellvandring, er grenseleden et flott alternativ.

Et besøk i Tysfjord byr kort sagt på opplevelser av de sjeldne. Det er et område som fortsatt er nokså uberørt av turister, selv om stadig flere velger å legge reiseruta i retning Tysfjorden. Når man kommer så langt nord i Europa, blir naturopplevelsene også ganske annerledes fra det man er vant til, og mange foretrekker det “eksotiske nord”.